Leveranciers

Welkom op de site voor leveranciers

Operatie BRP werkt aan de komst van de Basisregistratie Personen samen met een groot aantal leveranciers. Samen en in goed overleg. Zo zijn er expertgroepbijeenkomsten rondom de ontwikkeling van de koppelvlakken voor de centrale voorzieningen BRP. Gemeenten en leveranciers brengen samen met het programma het 'wat' (gemeenten) en het 'hoe' (leveranciers) nader in kaart. Operatie BRP omvat de ontwikkeling van een centraal deel, de Basisregistratie Personen (BRP), en de decentrale systemen die de BRP voeden en bijhouden, de Burgerzakenmodules. In de komende tijd vervangen gemeenten de huidige GBA-systemen en implementeren ze de nieuwe Burgerzakenmodules. Hieraan voorafgaand moeten zij de Burgerzakenmodules verwerven. Gemeenten kunnen hun contracten aanpassen of vernieuwen bij hun bestaande leveranciers of een nieuwe leverancier zoeken via een aanbesteding (al dan niet Europees). KING ondersteunt deze verwerving met de Marktplaats BZM. Operatie BRP leveranciers is nog in ontwikkeling en vooral bedoeld om onze leveranciers van up to date informatie te voorzien. Op dit moment staat alle informatie nog op modernodam, waarvoor u een inlog mogelijkheid heeft.

Onderwerpen per sectie

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB