Operatie BRP Leveranciers

Op deze pagina treft u informatie aan over:

•    Het logisch ontwerp Basisregistratie Personen
 

Bent u als leverancier van een Burgerzakenmodule of Afnemersysteem op zoek naar informatie? Dan vindt u dat hier. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de werkomgeving van Operatie BRP (de WhiteBox).

Operatie BRP werkt aan de komst van de BRP samen met een groot aantal leveranciers. Samen en in goed overleg. De samenwerking tussen Operatie BRP en zes leveranciers van BZM’s en afnemerssystemen kreeg in december 2014 een solide basis met het sluiten van een convenant. Dit convenant werd door alle partijen ondertekend tijdens de Tribune van dat jaar. De gemaakte afspraken bevestigen en formaliseren de reeds bestaande vormen van samenwerking, zoals het tweemaandelijkse leveranciersoverleg en de bijeenkomsten van de HOE-groep. Er zijn ook afspraken gemaakt over verdere uitbreiding van de samenwerking.

Overzicht leveranciers

Centric

PinkRoccade

Procura

Gemboxx

T&T

Exxellence

Zie ook

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB