Nieuws

Logisch Ontwerp BRP versie 1.0.7 gepubliceerd

Versie 1.0.7 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) is gepubliceerd op de website van Operatie BRP. Het LO BRP beschrijft de inhoud en werking van de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft invulling aan de systeembeschrijving zoals die in wet- en regelgeving wordt benoemd.

Daarnaast bevat het LO BRP informatie die nodig is om een correcte samenwerking tussen de voorzieningen binnen en die buiten de BRP te ontwerpen en te waarborgen.

Nieuwe tool helpt gemeenten met oplossen van Baseline 2 fouten

NVVB en KING ondersteunen gemeenten bij het oplossen van Baseline 2 inconsistenties. Hiertoe zijn een helpdesk en een aparte sectie ingericht op de website van Operatie BRP. Om het werk voor de betrokken medewerkers nog gemakkelijker te maken, hebben VNG en KING een speciale tool ter beschikking gesteld.

De tool is ontwikkeld door Quootz en helpt bij het corrigeren van Baseline 2 inconsistenties door het geven van voorbeeldoplossingen op basis van casuïstiek van de betreffende gemeente.

NVVB Congres 2017: workshops Operatie BRP en KING druk bezocht

Operatie BRP en KING hielden op 12 en 13 april op het NVVB Congres in Noordwijkerhout diverse drukbezochte workshops. Cor Franke, gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP, gaf gemeenten en andere belangstellenden op beide dagen een kijkje in de keuken van de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). KING verzorgde twee masterclasses Baseline 2.

Versie 10 van Samenvatting Scope BRP vastgesteld

De stuurgroep heeft in haar vergadering op 23 maart 2017 versie 10 van de Samenvatting Scope Ontwerp en Realisatie BRP vastgesteld. Deze versie van het ‘scopedocument’ is afgestemd met de VNG, NVVB en RvIG en geeft de scope weer zoals die op dit moment geldt.

In versie 10 van het ‘scopedocument’ zijn ten opzichte van de vorige versie, vastgesteld in de stuurgroep van 19 januari 2017, de volgende wijzigingen aangebracht:

Baseline 1 bevindingen februari 2017

Publicatiedatum: 31 maart 2017

Na de piek door de niet eerder onderkende Baseline 1 fout in januari is in februari het aantal nieuwe en opgeloste bevindingen weer als vanouds. Dat betekent dat de daling weer is ingezet. En dat is extra mooi, aangezien er in februari twee nieuwe Baseline 1 controles zijn toegevoegd.

Van start met Baseline 2

Publicatiedatum: 2 maart 2017

Gemeenten kunnen vanaf donderdag 16 maart van start met de verwerking van Baseline 2 signalen voor de BRP. RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) stelt die datum een beperkte set signalen beschikbaar via de Kwaliteitsmonitor. In deze beperkte set gaat het om signalen die door de Expertgroep Migratie akkoord zijn bevonden en waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen. Later dit voorjaar stelt RvIG een vollediger set ter beschikking.

Workshop NVVB Congres 2017: Op weg naar de nieuwe Basisregistratie Personen

Publicatiedatum: 2 maart 2017

Cor Franke, gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP, geeft gemeenten en andere belangstellenden op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) een kijkje in de keuken van de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). Het congres vindt dit jaar plaats op woensdag 12 en donderdag 13 april in Noordwijkerhout.

Baseline 1 bevindingen januari 2017

Publicatiedatum: 2 maart 2017

Het aantal openstaande bevindingen is in de eerste maand van 2017 fors gestegen. Ondanks dat er in januari 88 bevindingen zijn opgelost, zijn er 361 nieuwe. Zijn er dan ineens zoveel fouten gemaakt? Nee, dat is zeker niet het geval. Het hoge aantal heeft een duidelijke oorzaak: een niet eerder onderkende Baseline 1 fout.

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB