Nieuws

Logisch Ontwerp BRP versie 1.0.8 gepubliceerd

Publicatiedatum: 3 juli 2017

Versie 1.0.8 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) is op 29 juni gepubliceerd op de website van Operatie BRP. In deze versie zijn de Bevragingsdiensten opgenomen.

Het LO BRP beschrijft de inhoud en werking van de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft invulling aan de systeembeschrijving zoals die in wet- en regelgeving wordt benoemd. Daarnaast bevat het LO BRP informatie die nodig is om een correcte samenwerking tussen de voorzieningen binnen en die buiten de BRP te ontwerpen en te waarborgen.

Eerste update Baseline 2 in Kwaliteitsmonitor

Publicatiedatum: 26 juni 2017

In de Kwaliteitsmonitor van RvIG is op 14 juni 2017 een update van de Baseline 2 signalen in gepubliceerd. Hiervoor is een bestand gebruikt van februari 2017. Dit is de eerste driemaandelijkse update waarmee gemeenten aan de slag kunnen.

Vinkjes in kwaliteitsmonitor hersteld

In de nieuwsbrief van de NVVB op 24 mei 2017 is de volgende tekst gepubliceerd:

Baseline 1 bevindingen van mei 2017

Publicatiedatum: 26 juni 2017

Het aantal Baseline 1 bevindingen bleef in mei, net als in april, nagenoeg gelijk. Hoewel het aantal opgeloste bevindingen in vergelijking met de vorige maand fors is gestegen, zien we helaas ook een stijging van nieuwe bevindingen. Hierdoor blijft het aantal bevindingen ongeveer gelijk.

Nieuw kwaliteitsteam voor regie acceptatietraject

Publicatiedatum: 26 juni 2017

Operatie BRP maakt bij het uitvoeren van testen rond acceptatie en inbeheername onderscheid tussen de uitvoering van deze testen en de regie daarop. De stuurgroep heeft de inrichting van de regie op deze testen besproken en ingestemd met het samenstellen van een kwaliteitsteam met daarin vertegenwoordigers van gemeenten, afnemers en RvIG. Dit team voert de regie op het acceptatietraject voor het eerste plateau, de Initiële Vulling.

Baseline 2: oproep en nieuwe ontwikkelingen

Publicatiedatum: 29 mei 2017

Gemeenten zijn sinds maart voortvarend aan de slag gegaan met het oplossen van Baseline 2 signaleringen. In deze nieuwsbrief leest u meer informatie over het voorkomen van dubbel werk, extra aandacht Vermeende tweeling en Geslachtswijziging en een oproep aan Baseline 2 specialisten.

Ontwikkeling BRP: Initiële Vulling opgeleverd

Publicatiedatum: 29 mei 2017

Operatie BRP heeft de software voor de Initiële Vulling op 26 april 2017 opgeleverd en is gereed voor de acceptatiefase. Hiermee is de ontwikkeling van de eerste van de drie hoofdvoorzieningen (plateaus) afgerond.

Bij de Initiële Vulling wordt de BRP-database gevuld met de gegevens uit de GBA-V-database, zodat de inhoud van beide databases gelijk is (de ‘initiële vulling’). Tevens wordt het gehanteerde gegevensmodel binnen het GBA-stelsel geconverteerd naar het BRP-gegevensmodel.

Kamerbrieven minister Plasterk over Operatie BRP

Publicatiedatum: 29 mei 2017

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in mei met de Tweede Kamer gecorrespondeerd over Operatie BRP.

De brieven van de minister aan de Tweede Kamer zijn te lezen op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

KPMG: broncode BRP voldoet volledig aan kwaliteitsdoelen

Publicatiedatum: 29 mei 2017

De broncode van de BRP-software voldoet volledig aan de door de stuurgroep vastgestelde kwaliteitsdoelen. Dit concludeert onderzoeksbureau KPMG in een nieuw onderzoek naar de kwaliteit van de broncode van de BRP-software en de binnen Operatie BRP genomen kwaliteitsmaatregelen.

Het is de zesde keer dat KPMG de kwaliteit van en de kwaliteitsborging rondom de software heeft onderzocht. Het bureau voerde eerder reviews uit in september 2014, april 2015, december 2015, mei 2016 en september 2016.

Chris Kuijpers nieuwe directeur-generaal Bestuur en Wonen

Publicatiedatum: 29 mei 2017

Chris Kuijpers wordt directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft op 12 mei ingestemd met het voorstel van minister Plasterk. De benoeming gaat in op 1 augustus 2017. Kuijpers is hiermee ook de nieuwe opdrachtgever van Operatie BRP.

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB