Samenwerkende partners

Operatie BRP is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkt nauw samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en Stichting ICTU.

KING

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is een klein, wendbaar en zelfstandig instituut, in 2009 opgericht door de VNG, met een duidelijke eigenstandige positie: VNG is belangenbehartiger, KING adviseert onafhankelijk, begeleidt, stimuleert, en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken, en brengt gemeenten bij elkaar sinds 1 januari 2010

NVVB

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten op het gebied van Burgerzaken en Publiekszaken. Ook kennisontwikkeling, informatiedeling, innovatie en verbinding zijn belangrijke doelstellingen.

VNG

De VNG ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. Het lokaal bestuur bepaalt de VNG-agenda. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

Ee Rijksdienst voor Identiteitsgegevens(RvIG; voorheen Agentschap BPR) )vervult een spilfunctie in de identiteitsinfrastructuur in Nederland. Burgers kunnen bij de gemeenten terecht voor reisdocumenten en inschrijving in de bevolkingsadministratie. Alle overheidsinstanties gebruiken de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegeves (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

ICTU

De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. ICTU is in het leven geroepen om uitsluitend opdrachten voor overheden uit te voeren. Overheden die ICTU een opdracht geven, worden deelnemer in de stichting.

 

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB