Operatie BRP

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten Operatie BRP ordentelijk af te bouwen en te beëindigen. Dit besluit is op 5 juli 2017, in een algemeen overleg, met de Tweede Kamer besproken. Het stopzetten van het programma is inmiddels vastgesteld in het interbestuurlijk overleg met de VNG.

Deze website blijft tot 1 september 2017 raadpleegbaar. De content wordt echter niet meer geactualiseerd. Ook verschijnt er geen nieuwsbrief van Operatie BRP meer.

Indien u toegang hebt gekregen tot de Whitebox Operatie BRP Publiek, zal uw autorisatie op korte termijn worden ingetrokken.

 


Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB