In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is Operatie BRP (oBRP) stopgezet. De activiteiten van het programma en de ontwikkeling van de nieuwe centrale BRP-voorzieningen zijn hiermee beëindigd.

Om die reden is ook de website www.operatiebrp.nl per 1 september 2017 niet meer beschikbaar.

Voor meer informatie over de huidige BRP kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).