Operatie BRP

De wet Basisregistratie Personen is de grondslag voor het stelsel voor de registratie van persoonsgegevens in Nederland. Een aantal onderdelen van deze wet kan pas uitgevoerd worden als de Basisregistratie Personen (BRP) gereed is. De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (de niet-ingezetenen).

Samenwerking

Operatie BRP is verantwoordelijk voor de realisatie van het centrale deel van de hiervoor bedoelde digitale voorziening. Operatie BRP is onderdeel van het ministerie van BZK. Bij de uitvoering van Operatie BRP werkt het ministerie nauw samen met de VNG, de NVVB, KING, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en Stichting ICTU.

Operatie BRP is dus een overkoepelende naam voor een flink aantal partners die samenwerken om de komst van de BRP te realiseren.

Programmaplan

In het programmaplan staat onder andere de aanpak, besturing, planning en begroting van Operatie BRP beschreven. De publicatieversie geeft inzicht in de relevante aspecten van Operatie BRP en verwijst naar (door de Stuurgroep Operatie BRP vastgestelde) documenten.

 

 

 


Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB